Ondernemers, bedrijven, werkgevers

Wat kan Andere Blik voor u als zelfstandig ondernemer, bedrijf, werkgever betekenen?

Arbeidscoaching

Loopbaanwijziging of functieverandering, al dan niet door ontslag

Soms zitten uw medewerkers vast in hun functie of wilt u ze liever op een andere plek in uw bedrijf hebben. Soms moet u ze helaas laten gaan. Dan kan het zijn dat u tegen weerstand van uw medewerkers aanloopt.

Andere Blik zorgt er voor dat uw medewerkers hun persoonlijke kracht hervinden en dat zowel u als zij het doel bereiken.

De producten die ik met mijn Andere Blik bied zijn gericht om snel, goed en integer een oplossing te bieden. Dat kan u veel maanden van doorbetaling van loon, hoge advocaatskosten, dure ontslagprocedures en onrust in uw bedrijf schelen. Uw medewerker vindt op zijn beurt de weg naar zijn toekomst op een prettige, niet traumatiserende en positieve manier.

Sollicitatiecoaching onder meer bij outplacement, coaching bij loopbaanverandering, counseling bij verlies functie of werk

Door mijn coaching en counseling komt er bij uw medewerkers boven wat er speelt. Er is ruimte om zich te uiten, om te ontdekken wat hun volgende stap zal zijn en/of kunnen ze zich door verwerking van het verlies van hun werk eerder op hun toekomst richten. De weerstand verdwijnt en u kunt samen sneller kijken naar passende oplossingen. En dat is goed voor uw bedrijf.

Als nieuw werk aan de orde is (door interne terugplaatsing in het bedrijf of door outplacement) dan leren uw medewerkers door mijn begeleiding sollicitatiedocumenten te maken waaruit blijkt wie ze zijn en wat zij te bieden hebben. Ze leren zichzelf op een overtuigende manier over het voetlicht te brengen door een pakkende brief, een krachtig curriculum vitae en een authentiek sollicitatiegesprek.

Daardoor kunt u eerder afscheid van elkaar nemen en dat scheelt u energie en geld.

Ziekteverzuim verminderen, bekorten en herhaling voorkomen

Ziekteverzuim is duur. Het loont als u uw werknemers goed kan begeleiden op de werkplek of bij ziekte kan terug brengen naar eigen werk of naar een passende werkplek. Vaak heeft u daar helaas de tijd (en deskundigheid) niet voor.

Een ziekteverzuimtraject bij Andere Blik vermindert en bekort ziekteverzuim en voorkomt herhaling. Ik kan door mijn ervaring en deskundige Andere Blik zien wat voor begeleiding uw medewerker nodig heeft en het best passende ziekteverzuimtraject voorstellen.

Traject om ziekte te voorkomen en snel begeleiding in te zetten

In deze tijd van economische recessie komt het helaas vaak voor dat werknemers niet durven te zeggen dat ze hun werk om wat voor reden dan ook niet goed kunnen doen, of dat ze zich niet ziek durven te melden uit angst voor ontslag. Het gevolg is dat uw werknemers of ziek worden of langer ziek blijven. Voorkomen of op een vroeg tijdstip begeleiding bieden scheelt u veel geld, zoals aan doorbetaling van loon, mogelijke boetes van het UWV, kosten voor de vervanging van uw medewerker.Door de diversiteit aan ervaring, mijn deskundigheid en vooral mijn Andere Blik kan ik met uw werknemers duidelijk krijgen wat er speelt en op de persoon toegespitste oplossingen zoeken in of buiten uw bedrijf. Wanneer u tekenen ziet dat het niet zo goed gaat met (een van) uw werknemers overweegt u dan eens om een gesprek met mij aan te gaan.

Communicatie tussen partijen coördineren bij ziekteverzuim of het voorkomen daarvan

Omdat ik ruime ervaring heb in verschillende soorten bedrijven en functies, alsook de sociale zekerheid van alle kanten heb ervaren, ben ik uitstekend in staat om alle informatie van de verscheidene instanties te verzamelen en aan elkaar te koppelen zodat de beste, snelste en goedkoopste oplossing gevonden kan worden om uw medewerker weer aan het werk te helpen. U kunt dan denken aan het bij elkaar brengen van informatie van leidinggevenden, afdelingshoofden, arbodiensten, bedrijfsarts, behandelende artsen, UWV. Gevolg is tijdige terugplaatsing op de werkplek of op een passende werkplek, binnen of buiten uw bedrijf, bijvoorbeeld op basis van detachering.

Dreigende overspannenheid of burn-out

Ziet u dat een medewerker gestresst raakt, er overspannenheid of zelfs een burn-out dreigt te ontstaan bij een of meerdere werknemers, dan kunt u overwegen om mij in te schakelen. Mogelijkheden die ik u kan bieden zijn onder meer:

Gesprek(ken)

U zult versteld staan wat voor positief effect een of meerdere gesprekken zullen hebben op uw medewerker. Ik bied een luisterend oor, geef inzicht en werk samen aan oplossingen.

Mindfulness- en compassietraining

Ook kunt u overwegen om uw medewerker een mindfulnesstraining bij mij te laten volgen, of mij in te huren om een mindfulnesstraining of compassietraining binnen uw bedrijf te geven om stress te reduceren. Dit hoeft uiteraard niet alleen te gebeuren bij medewerkers met (dreigend) ziekteverzuim. Het kan uw volledige personeel betreffen. Het is namelijk wetenschappelijk bewezen dat mensen beter functioneren die de officiële door Kabat-Zinn opgezette mindfulnesstraining hebben gevolgd.

Als u geïnteresseerd bent behoort een introductiebijeenkomst van ongeveer twee uur binnen uw bedrijf tegen gereduceerde kosten tot de mogelijkheden.

Assertiviteitstraining

Hoewel het misschien raar klinkt, kunt u ook overwegen om uw medewerker een assertiviteitstraining te laten volgen bij mij of mij een assertiviteitstraining te laten geven in uw bedrijf. Misschien denkt u nu: ik heb liever niet dat mijn medewerkers hun mond te pas en te onpas open doen. En dat begrijp ik, maar op die manier reageren is geen assertiviteit. Dat is agressiviteit of sub-assertiviteit (‘niet reageren’). En een medewerker die zo reageert levert minder goede prestaties in uw bedrijf. Een medewerker daarentegen die assertief, dus rustig en op een goede manier zijn mening naar voren brengt, is effectief en doet waar deze voor is ingehuurd. En dat is weer gunstig voor de omzet van uw bedrijf!

Begeleiden gedeeltelijk (lichamelijk en/of psychische) arbeidsgeschikten

Wellicht werken er al gedeeltelijk arbeidsgeschikten in uw bedrijf, misschien moet u ze binnenkort door het regeringsbeleid te werk gaan stellen. Ook met de begeleiding van minder arbeidsgeschikte werknemers, al dan niet met complexe problematiek, heb ik ruime ervaring. Als u dus ondersteuning wenst bij het begeleiden van deze specifieke groep werknemers dan nodig ik u uit om contact met mij op te nemen.

Eerste hulp voor zzp-er

Zit u vast bij de (door)start van uw eigen bedrijf of bij het oplossen van een specifiek probleem? Heeft u geen inspiratie en motivatie om de volgende stap te zetten? Door mijn Andere Blik op uzelf en uw situatie word ik niet alleen als ervaringsdeskundige maar ook regelmatig als deskundige ingeschakeld door con-collega’s. Misschien wilt u daar ook uw voordeel mee doen?

Een of twee inspirerende gesprekken kunnen u al weer op weg helpen doordat u uw kwaliteiten (weer) ziet, uw valkuilen en blinde vlekken ontdekt en ik u ondersteun bij uw keuze voor de volgende stap.

Orde geeft ruimte

Wellicht verzucht u ook wel eens: hoe kunnen mijn medewerkers hun weg vinden in de stapels papier op en in hun bureau? Misschien heeft ook u het idee dat sommige van uw medewerkers omkomen in de rommel en dat zij kostbare tijd en energie verliezen door steeds maar weer te moeten zoeken naar documenten, e-mails en andere zaken?

Wilt u gemakkelijk en structureel geld besparen doordat uw medewerkers efficiënter omgaan met hun (en dus uw) tijd, hun e-mails, hun administratie, doordat zij op tijd komen en uw vergaderingen wat opleveren?

In een individueel of teamtraject ondersteun ik uw medewerkers niet alleen met praktische tips om hun werk georganiseerd te krijgen, maar geef ik hen ook inzicht in de oorzaak waarom ieder van hen steeds weer ongeorganiseerd raakt. Een leren ‘organiseren van buiten naar binnen en van binnen naar buiten’. Hierin onderscheidt een traject bij Andere Blik zich van dergelijke trajecten bij andere organisaties.

Met een geordende, goed ingedeelde en schone werkplek, op orde zijnde administratie, efficiënter e-mailverkeer, goede computerindeling, effectievere tijdsindeling, hebben uw medewerkers niet alleen meer ruimte in hun omgeving, maar ook meer geestelijke ruimte om echt bezig te zijn met waar u ze voor betaalt.

Sparringpartner

Zou u het fijn vinden om eens een Andere Blik op uzelf en uw situatie in uw bedrijf te krijgen van iemand die ervaren en deskundig is en niets met uw bedrijf te maken heeft? Dan nodig ik u uit om kennis te maken met mijn skills en een oriënterend gesprek aan te gaan met mij. Menige directeur, manager, leidinggevende ging u voor.

Vaak zijn een paar gesprekken genoeg om weer gemotiveerd, geïnspireerd te raken en de weg weer geplaveid voor u te zien.

Tarief

Mijn tarief voor zelfstandig ondernemers en bedrijven bedraagt € 85,00 exclusief BTW per uur. Dit uurtarief geldt voor individuele begeleiding van uzelf of uw medewerkers.

De eerste brainstormgesprekken met u als ondernemer breng ik niet in rekening. De contactmomenten daarna, inhoudelijke e-mails, voorbereiden van gesprekken, documenten opstellen, eventuele reiskosten en reistijd worden in het tarief in rekening gebracht.

Voor een kleine zelfstandige ondernemer, MKB-er of zzp-er geldt bij het product ‘eerste hulp voor zpp-er’ het tarief voor particulieren.

Meer weten?

Als u wilt kunt u natuurlijk vrijblijvend contact met me op nemen om oplossingsmogelijkheden voor uw uitdagingen te bespreken.