Koers en doel

Koers vaststellen & uw doel daadwerkelijk bereiken

Keuzes maken

Inzicht in wat u werkelijk wilt en besef van uw kwaliteiten geven een scala van mogelijkheden, waaruit u kunt kiezen. Samen gaan we op zoek naar wat voor u op dit moment haalbaar is. We maken een plan voor op korte en langere termijn. We stippelen een koers uit. Misschien raad ik u aan om informatie in te winnen, concrete dingen te gaan doen. Alles om een keuze te kunnen maken die op dit moment voor u reëel is. Praktische tips, aanwijzingen, trainen op vaardigheden, alles kan onderdeel zijn van het realiseren van uw doel.

Resultaat behalen

Maar welk doel u uzelf ook gesteld hebt, de uitvoering kan soms minder gemakkelijk zijn dan u denkt. Belemmeringen, tegen iets opzien, blokkades, obstakels, ze kunnen een hindernis vormen. We hebben het allemaal. Ik kan snel zien wat u tegenhoudt om in actie te komen, geef u daar inzicht in en ondersteun u om uw koers te volgen. Ook geef ik u geloof in uw bekwaamheden, vertrouwen in uw eigen kunnen, zodat u uw doel kunt verwezenlijken.